Alabeo DA42 Twin Star
Alabeo – DA42 Twin Star飞机插件FSX/P3D版本发布了.带来G1000系统模拟,真实的螺旋桨构形,还有金属反射效果.

请看高质量的截图.

作者 Zicheng Cai