11415577_840502322693250_5772110763527342294_o

 

 

 

 

 

Carenado制作的PA31 Navajo飞机插件即将发布。目前计划6月30日发布,价格为37.95美元。插件支持Flight1 GTN 750 整合以及 Reality XP GNS530 (仅支持FSX)。如果你没有上述航电插件,你还可以使用默认的Carenado GNS 530。插件还带有高保真32位Lycoming TIO-540-A 3D声音包。请看他们的预览贴

作者 Zicheng Cai