11713749_939877892736951_1803593433127507747_o

Alabeo DA40 刚刚通过他们的网店发布了,支持X-Plane 10.30及以上。插件带来两个默认X-Plane GNS 430,带有特殊的螺旋桨效果和Vision Microsystems VM 1000发动机等。

作者 Zicheng Cai