iFly - 737-700 NG virtual cockpit

iFly - 747-400 v2 pedestal

Flight 1和iFly联合制作的 iFly 737 NG和747-400 v2在simMarket上市了。

Boeing 747-400 v2737 NG支持FSX和FSX:SE。

作者 Zicheng Cai